Identifikation af skadevoldere i juletræer – Københavns Universitet

2016 > Identifikation af-skad...

Identifikation af skadevoldere i juletræer

  • Tilbud_efter_aftaleTilbud efter aftale
Identifikation af skadevoldere i juletræer

Pris

Skræddersyet kursus, 
pris efter tilbud.

Har du problemer med skadedyr eller svampeangreb i juletræer og pyntegrønt? Så få besøg af Skov & Landskabs eksperter: Lektor Hans Peter Ravn eller seniorrådgiver Iben M. Thomsen. Invitér lokale juletræsdyrkere til en halvdags- eller heldagsekskursion med udgangspunkt i de aktuelle problemer hos arrangøren og eventuelt andre af de deltagende dyrkere. Maks. 15 deltagere pr. ekspert.

Varighed

Efter aftale.

Faglig ansvarlig

Iben M. Thomsen, imt@ign.ku.dk og Hans Peter Ravn, hpr@ign.ku.dk

Kontakt

Har du praktiske spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at skrive til SL-arrangementer@ign.ku.dk For telefonisk henvendelse, kontakte Anne Nysted,
tlf. 35 33 16 23 eller Britt Majgaard, tlf. 35 33 17 69.